A Szövetség szervezete a Közgyűlésből, mint a legfelsőbb döntési fórum, az Elnökségből, aki a napi operatív és döntési szervezet, valamint az adminisztratív munkát végző Titkárságból áll.
A Szövetség legfőbb irányító szervezete a Közgyűlés, amely a tagszervezetek képviselőiből áll és évente ülésezik.
A Közgyűlésen a Szövetség valamennyi tagja – képviselője útján – tanácskozási és szavazati joggal vehet részt. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja kétéves időtartamra.
A Szövetség Elnöksége általában havonta ülésezik, üléseit az Elnök hívja össze, határozatait a jelenlevők egyszerű szavazati többségével, nyílt szavazással hozza. Az Elnök gondoskodik a Szövetség hatóságokkal, szervezetekkel és harmadik személyekkel történő kapcsolattartásáról, valamint képviseli a Szövetséget, rendelkezik a bankszámlája felett.

Az Elnökség:

Strausz György

elnök

Fritsch Róbert

alelnök

Elnökségi tagok:

Nagyné Agárdi Györgyi

Budai-Tüske Gábor

Fekete Péter

Knuth Ábel

A Titkárság a Szövetség operatív végrehajtó szervezete, amely a közgyűlések és elnökségi ülések között viszi az ügyeket, végrehajtja a kitűzött feladatokat, gondoskodik a Közgyűlés, illetve az Elnökség üléseinek összehívásához és lebonyolításához szükséges feltételek megteremtéséről, előkészíti az éves munkatervet, költségvetést és az ülések anyagait. Figyelemmel kíséri, illetve koordinálja Közgyűlés és az Elnökség határozatainak érvényesítését, gondoskodik az Elnökség működési feltételeinek biztosításáról. A Szövetség éves munkatervében foglalt feladatait a tagok szakértőiből álló munkacsoportok végzik el, szükség esetén alvállalkozók bevonásával.

Titkárság:

Fainné Lacsny Éva, ügyvezető titkár

Fried Zsuzsanna, adminisztráció

A Felügyelő bizottság feladata, hogy az ügyintéző és képviseleti szervtől függetlenül ellenőrizze a szervezet törvényes működését. Kinevezése a közgyűlés, illetve az alapító döntési joga.

Felügyelő bizottság:

Király Péter

Kertészné Gérecz Eszter

Tóth Attila Zoltán

Shopping Basket

Strausz György

elnök

CIO, STELIUS Holding Ltd., Elnök, Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége

Informatikai menedzser képesítésének diplomáit a Győri Széchenyi István Műszaki Főiskolán, a Veszprémi Egyetemen és a KÖZGÁZ Vezetőképző Intézetében szerezte. A több mint két évtizedes szakmai pályafutása során számos multinacionális (Royal Dutch Shell, General Motors) és magyar (Állami Autópálya Kezelő Zrt., Budapesti Közlekedési Központ Zrt., MOL NyRt.) nagyvállalat informatikai és információbiztonsági vezetői pozícióit töltötte be. Az ISACA (Information Systems Audit and Control Association) nemzetközi szakmai szervezetének két minősítésével is rendelkezik, CISA (Certified Information Systems Auditor) és CGEIT (Certified in Governance of Enterprise IT). 2019-től a STELIUS cégcsoport Informatikai igazgatójaként felel a vállalatcsoport informatikai szolgáltatásaiért, valamint 2014-óta az MVISZ (Magyar Vezető Informatikusok Szövetsége) alelnökeként, 2019-től pedig elnökeként vesz részt a szervezet irányításában.

Fritsch Róbert

alelnök

CIO Fővárosi Vízművek Zrt., Alelnök Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége

Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta. Pályafutását a Kontrax Zrt-nél kezdte majd 6 évet töltött az Aegon Biztosító Zrt-nél informatikai szakértőként, majd feljesztési főosztályvezetőként. Ezután váltott a tanácsadási területre, az AAM Kft-nél volt vezetési tanácsadó. 2001-től A Fővárosi Vízművek Zrt-nél dolgozik, jelenleg, mint Informatikai igazgató. 2014 óta az MVISZ (Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége) elnökségi tagja, 2019-től a szervezet alelnöke.

Nagyné Agárdi Györgyi

elnökségi tag

CIO Allianz Hungária Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége

Tanulmányait a Budapesti Közgadaságtudományi Egyetemen folytatta, ahol közgazdász-tanári képesítést is szerzett. Pályafutását a felsőoktatásban kezdte a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola szolnoki tagozatán tanított. Több mint 25 éves IT vezetői tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektorban. Hosszabb időt töltött az Aegon Biztosító Zrt-nél, majd az Erste Bankban. 2009-óta az Allianz Hungária Zrt-nél dolgzik, 2016 óta CIO pozíciót tölt be. 2014 óta az MVISZ (Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége) elnökségi tagja. 2018-ban az Év CIO-nak választották.

Budai-Tüske Gábor

elnökségi tag

Tanulmányait a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gyöngyösi Főiskolai Karán folytatta. Több évig dolgozott a Raiffeisen Bankban különböző IT vezetői pozíciókban, majd az MKB Bank IT Igazgatója lett. 2016-2019 között a Groupama Biztosító Zrt. CIO-ja volt, azóta IT szolgáltatást nyújtó vállalkozását – R34DY Zrt. - irányítja. 2019 óta az MVISZ (Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége) elnökségi tagja. 

Fekete Péter

elnökségi tag

IT country manager Electrolux Lehel Kft, elnökségi tag Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége

Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte, ahol okleveles villamosmérnökként végzett. Ezután mérnök-tanári diplomát, majd MBA képesítést szerzett. 1997 óta az Electrolux Lehel Kft-nél dolgozik, ahol IT specialistaként kezdte, majd IT project managernek nevezték ki. Ez idő alatt, modern informatikai megoldások bevezetéséért többszörösen vezérigazgatói díjjal tüntették ki. Karrierjét IT operations managerként, majd IT Managerként folytatta. Számos regionális és csoportszintű projekt részeseként, aktív szerepet vállalt például az SAP bevezetésben, a GDPR megfelelőség kialakításában, digitális irattár bevezetésében, MES rendszer kifejlesztésében, illetve globális beszállítói portál létrehozásában. Jelenleg IT country managerként felelős az informatikai és telekommunikációs területért. 2019 óta az MVISZ (Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének) elnökségi tagja.

Knuth Ábel

elnökségi tag

CIO Scientific Games Kft., elnökségi tag Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége

Szakmai karrierjét a Hewlett-Packard bécsi központjában kezdte gyakornokként, 5 évvel később már a Philips győri gyárának informatikai vezetője. Több nemzetközi cégnél szerzett informatikai vezetői tapasztalatot, a Wolters Kluwernél töltött évek után a Philips a székesfehérvári gyárába hívta vissza. 6 évet töltött a BÁV Zrt. informatikai igazgatói pozíciójában, majd ugyancsak 6 évig volt a Szerencsejáték Zrt. informatikai igazgatója. Jelenleg a Scientific Games magyarországi leányvállalatának ügyvezető igazgatója. 2014 óta az MVISZ (Magyar Vezető Informatikusok Szövetsége) elnökségi tagja.