Your cart is currently empty.

A Szövetség szervezete a Közgyűlésből, mint a legfelsőbb döntési fórum, az Elnökségből, aki a napi operatív és döntési szervezet, valamint az adminisztratív munkát végző Titkárságból áll.
A Szövetség legfőbb irányító szervezete a Közgyűlés, amely a tagszervezetek képviselőiből áll és évente ülésezik.
A Közgyűlésen a Szövetség valamennyi tagja – képviselője útján – tanácskozási és szavazati joggal vehet részt. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja kétéves időtartamra.
A Szövetség Elnöksége általában havonta ülésezik, üléseit az Elnök hívja össze, határozatait a jelenlevők egyszerű szavazati többségével, nyílt szavazással hozza. Az Elnök gondoskodik a Szövetség hatóságokkal, szervezetekkel és harmadik személyekkel történő kapcsolattartásáról, valamint képviseli a Szövetséget, rendelkezik a bankszámlája felett.

Az Elnökség:

Fritsch Róbert

elnök

Gazdag Ferenc

alelnök

Elnökségi tagok:

Füzi Csaba

Nagyné Agárdi Györgyi

Knuth Ábel

Popovicsné Koncsos Brigitta

Tartalommenedzser:

Mester Sándor

A Titkárság a Szövetség operatív végrehajtó szervezete, amely a közgyűlések és elnökségi ülések között viszi az ügyeket, végrehajtja a kitűzött feladatokat, gondoskodik a Közgyűlés, illetve az Elnökség üléseinek összehívásához és lebonyolításához szükséges feltételek megteremtéséről, előkészíti az éves munkatervet, költségvetést és az ülések anyagait. Figyelemmel kíséri, illetve koordinálja Közgyűlés és az Elnökség határozatainak érvényesítését, gondoskodik az Elnökség működési feltételeinek biztosításáról. A Szövetség éves munkatervében foglalt feladatait a tagok szakértőiből álló munkacsoportok végzik el, szükség esetén alvállalkozók bevonásával.

Titkárság:

Fainné Lacsny Éva, ügyvezető titkár

Fried Zsuzsanna, adminisztráció

A Felügyelő bizottság feladata, hogy az ügyintéző és képviseleti szervtől függetlenül ellenőrizze a szervezet törvényes működését. Kinevezése a közgyűlés, illetve az alapító döntési joga.

Felügyelő bizottság:

Pocsai Zsolt

Kertészné Gérecz Eszter

Tóth Attila Zoltán

Shopping Basket

Fritsch Róbert

elnök

IT szolgáltatási igazgató NÜSZ Zrt., Elnök Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége

Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta. Pályafutását a Kontrax Zrt-nél kezdte majd 6 évet töltött az Aegon Biztosító Zrt-nél informatikai szakértőként, majd feljesztési főosztályvezetőként. Ezután váltott a tanácsadási területre, az AAM Kft-nél volt vezetési tanácsadó. 2001-2023-ig A Fővárosi Vízművek Zrt-nél dolgozott. 2023 decemberétől a NÜSZ Zrt. IT szolgáltatási igazgatója. 2014 óta az MVISZ (Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége) elnökségi tagja, 2019-től a szervezet alelnöke.

Gazdag Ferenc

elnökségi tag

IT szakértő NÜSZ Zrt., alelnök Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége

Gazdag Ferenc a BME Villamosmérnöki Karán végzett, majd 2005-ig tanársegédként vett részt a Villamos Energiarendszerek Tanszék oktatási és kutatási munkájában. Mellette 2003-tól egy gyógyszerkereskedő cég rendszergazdája volt félállásban. Egy világszintű összeolvadás után, 2005. januárjától a sanofi-aventis csoportban lett a hazai kereskedelmi lányvállalat IT üzemeltetési vezetője. 2008-tól az EGIS Nyrt Informatikai üzemeltetési vezetője, majd Infrastruktúra üzemeltetés és fejlesztési osztályvezetője. 2009-ben, a régióban először, sikeresen migráltak egy SAP R/3 rendszert Oracle adatbáziskezelővel VMware-re, ami mind SAP, mind VMware oldalon szélesebb publicitást kapott. A gyógyszeripari évek után a közigazgatás jött, a NISZ Zrt. főmérnökeként a Kormányzati felhő, az EESZT, az Önkormányzati ASP projektek műszaki vezetője lett. Két évig ezután az IFUA Horváth & Partners IT szolgálgatási vezetője, majd a Magyar Államkincstár elnöki IT tanácsadója lett, ahol többek között megrendelői oldalról folytatta az Önkormányzati ASP projektet. A közigazgatási évek után visszatért az energetikába: 2017-től egy évig a MAVIR vezérigazgatói tanácsadója, majd az NKM csoport Digitalizációs Transzformációs Központ vezetői pozícióját töltötte be, s az MVM – NKM csoportok összeolvadása után az MVM csoportszintű infokommunikációs igazgatóságán vezette ezt az osztályt, irányítva és támogatva az MVM hazai és regionális digitális transzformációs feladatait. 2024 januárjától a NÜSZ Zrt. IT szakértője. Az energetikai szektor mellett megmaradt a közigazgatásban is, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szakértőjeként vállal szerepet az tanácshoz érkező anyagok döntéselőkészítésében. A munkahelyei mellett civil szervezetekben is szerepet vállal, a saját szakterültén a Magyarországi Vezetői Informatikusok Szövetségében alapítója és vezetője a Digitális Transzformációs munkacsoportnak, amivel már több, nagyon sikeres ülésen vannak már túl és ahol a különböző területről érkező előadók mutatják be digitális transzformációs úton elért eredményeiket: a közmű és energetikai átalakulásoktól kezdve a téradat fogalom kialakulásán keresztül egészen az egyházi élet és a labdarúgó játékvezetői munka digitális átalakulásáig. Az informatikai élet mellett nagyon fontos a sportélet is számára, igazolt tollaslabda versenyző, a legnagyobb létszámú és a 4. legeredményesebb egyesület alapítója és vezetője, ezek mellett a Magyar Tollaslabda Szövetség és a Budapesti Sportszövetségek Uniójának is elnökségi tagja. Megválasztása esetén továbbra is a digitális átalakulást, transzformációs tapasztalatokat szeretné minél szélesebb körben továbbvinni, a legjobb gyakorlatokat megosztani és támogatni a tagokat a saját ötleteik ellenőrzésében, kidolgozásában. A szakmai munka mellett nagy figyelmet fordítana a VISZ működésére, a tagság stabilizálására, bővítésére. Céljai között szerepel, hogy a VISZ egy „prémium” márkává váljon az informatikai megrendelői piacon és mind a tagság számára, mind pedig a piaci terület számára legyen súlya az itt lévő szakértők véleményének.

Füzi Csaba

elnökségi tag

Informatikai üzemeltetési vezető, Diákhitel Központ Zrt.

Füzi Csaba tanulmányait a BME Villamosmérnöki és Informatikai karán végezte, majd a a Külkereskedelmi Főiskolán szerzete második diplomáját Nemzetközi szakirányon. 2002-ben MBA diplomát szerzett a BME Menedzsment és Pénzügy szakirányán. Szakmai pályafutását a LANeX Kft-nél kezdte mérnökként. Ezután különböző IT vezetői pozíciókban dolgozott többek között a Fornax Rt-nél , a Synergon Atos Origin Kft-nél, az AXA Biztosítónál, a Banco Popolare-nál, a Magyar Államkincstár/Kincsinfo NKft-nél. 2020 óta a Diákhitel Központ Zrt. lnformatikai üzemeltetési vezetője. Informatikai szervezetek irányításában, informatikai feladatok ellátásában széleskörű tapasztalattal rendekezik, informatikai vezetői tapasztalatait szeretné hasznosítani az MVISZ-ben is.

Nagyné Agárdi Györgyi

alelnök

CIO Allianz Hungária, Alelnök Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége

Tanulmányait a Budapesti Közgadaságtudományi Egyetemen folytatta, ahol közgazdász-tanári képesítést is szerzett. Pályafutását a felsőoktatásban kezdte a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola szolnoki tagozatán tanított. Több mint 25 éves IT vezetői tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektorban. Hosszabb időt töltött az Aegon Biztosító Zrt-nél, majd az Erste Bankban. 2009-óta az Allianz Hungária Zrt-nél dolgzik, 2016 óta CIO pozíciót tölt be. 2014 óta az MVISZ (Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége) elnökségi tagja. 2018-ban az Év CIO-nak választották. A VISZ-ben a digitális oktatás fejlesztéséért és az ehhez kapcsolódó pályázatokért felelős.

Knuth Ábel

elnökségi tag

CIO Scientific Games Kft., elnökségi tag Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége

Szakmai karrierjét a Hewlett-Packard bécsi központjában kezdte gyakornokként, 5 évvel később már a Philips győri gyárának informatikai vezetője. Több nemzetközi cégnél szerzett informatikai vezetői tapasztalatot, a Wolters Kluwernél töltött évek után a Philips a székesfehérvári gyárába hívta vissza. 6 évet töltött a BÁV Zrt. informatikai igazgatói pozíciójában, majd ugyancsak 6 évig volt a Szerencsejáték Zrt. informatikai igazgatója. Jelenleg a Scientific Games magyarországi leányvállalatának ügyvezető igazgatója. 2014 óta az MVISZ (Magyar Vezető Informatikusok Szövetsége) elnökségi tagja.

Popovicsné Koncsos Brigitta

elnökségi tag

E.ON magyarországi cégcsoport IT és digitális technológiai igazgatója, az E.ON Digital Technology Hungary Kft. ügyvezetője.

Popovicsné Koncsos Brigitta, az E.ON magyarországi cégcsoport IT és digitális technológiai igazgatója, az E.ON Digital Technology Hungary Kft, ügyvezetője. Közgazdászként irányítja a nemzetközi energetikai vállalat helyi csapatát és tagja az E.ON nemzetközi technológiai felsővezetői csoportjának. Csapatával (220 fő) jelenleg Magyarországon többmillió energiahálózati és energiakereskedelmi fogyasztó kiszolgálásához szükséges IT és Digitális megoldásokat biztosítja. 2001-ben csatlakozott a E.ON családba, SAP tanácsadóként, majd projektvezetőként, 2005-ben kezdte vezetői karrierjét az alkalmazások üzemeltetési területen, majd hazai és CEE szinten felelt az ERP rendszerek fejlesztéséért/üzemeltetéséért, majd helyi viszonylatban a számlázási és CRM megoldásokért. Mielőtt a teljes igazgatóság irányítását átvette az IT stratégiai és architektúra területért felelt. Kezdeményező, újító hozzáállását bizonyítja, hogy az IT-n belüli LEAN módszerek bevezetését követően az Agilitás E.ON Hungária csoporton belüli bevezetés egyik motorja, ezen felül elkötelezett híve és gyakorlója a nagyvállalati architektúra managementnek, digitális technológiai újítások bevezetésének.

Feliratkozását rögzítettük, köszönjük!