demo-attachment-1145-young-people-business-PY2SQK9

Év Informatikai Oktatója Díja 2015

Pályázati felhívás: VISZ szakmai díj „ Az Év Informatikai Oktatója 2015” pályázat nyertesének

A pályázatot a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) írja ki a magyarországi működésre bejegyzett, érvényes működési engedéllyel rendelkező felsőfokú oktatási intézmények részére, amelyekben a rendszeresített informatikusképzés főállásban oktató tanárok közreműködésével valósul meg. A pályázat kiírása, majd értékelése a megelőző oktatási évet követően ősszel történik meg, a díj átadására – ünnepélyes keretek között – decemberben, a VISZ éves záróünnepségén kerül majd sor.

A pályázat kiírását, a beérkezett anyagok értékelését és a díj odaítélésére vonatkozó előterjesztést a VISZ szakértőkből és szakújságírókból álló bizottsága segítségével készíti el. A döntést – ennek figyelembevételével – a VISZ elnöksége hozza meg. A VISZ „Az év informatikai oktatója” szakmai díjjal nem elsősorban az informatika oktatásában közreműködők szak-mai, tudományos tevékenységét, illetve oktatáspolitikai szervező munkáját szeretné értékelni, hanem a közvetlen oktatási munkában oroszlánrészt vállaló informatikai oktatók erkölcsi-anyagi elismerésének emeléséhez szeretne hozzájárulni. A díj nem pályakezdőknek szól, és nem életműdíj!
A zsűri a következő súlyozással fogja értékelni a felsőfokú oktatási intézmények pályázatban megjelölt oktatójának elmúlt 3-5 éves munkáját, figyelembe véve az oktatásfejlesztésben és az elitképzésben/iskolateremtésben elért eredményeket és a hallgatói visszajelzéseket: ––az oktató által személyesen irányított TDK-sok, diplomatervezők, önálló laboratóriumosok, esetleg PhD-hallgatók száma, a velük való foglalkozás gondossága és színvonala – hallgatóinak aktív részvétele pályázatokon, illetve mennyire vonta őket be ipari/gyakorlati projektekbe (40%); ––új tantárgyak, legkorszerűbb tananyagok kidolgozása, segédletek, tankönyvek írása, modern technológiák felhasználása az informatikai oktatásban (30%); ––az oktatás minőségének megítélése az elmúlt 3, illetve 5 év hallgatói véleményeinek átlaga, valamint a hallgatói önkormányzat írásos értékelése alapján (a pályázat szempontjából releváns értékelések) (30%).
A pályázás módja
A VISZ eljuttatja a pályázati felhívást az informatikusképzés létszáma alapján az ország legjelentősebb felsőoktatási intézményeinek informatikai képzési vezetőjéhez (dékánhoz/főigazgatóhoz/intézetvezetőhöz), valamint az intézmények hallgatói képviseletéhez (HÖK/HÖT) akik – amennyiben intézménye megfelelt a pályázati kiírás feltételeinek – belső egyeztetések révén elő szelekciót végez, és az intézményen-ként maximum kettő (2) jelölt nevezési lapját visszaküldi a VISZ titkárságára. A nevezésre felkért intézmények a következők: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Főiskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Gábor Dénes Főiskola, Kaposvári Egyetem, Kecskeméti Főiskola, Miskolci Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, Nyugat-magyarországi Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem.


A zsűri tagjai:
Braun Péter,a VISZ elnöke, Dömölki Bálint matematikus, Havass Miklós, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tag-ja, Kerékfy Pál Tiszteletbeli VISZ tag, Turmezey László, a CEU oktatója, Dervenkár István a Bitport.hu főszerkesztő-je, Mester Sándor a Project/029 B2B üzletágvezetője, a Computerworld főszerkesztője, Sziebig Andrea, az IT Busi-ness főszerkesztője.

VISZ szakmai díj
„Az év informatikai oktatója 2015” pályázat nyertesének

Értékelési mód:
A VISZ független szakmai zsűrit kér fel a díjazottak értékelésre. A zsűri minden tagja áttanulmányozza a karok veze-tőitől beérkező pályázatokat, és azokat az előbbiekben megadott szempontrendszer szerint értékeli. A legjobbnak ítélt három pályázat jelöltjeit a zsűri szóban is meghallgatja, majd sorrendet állítva fel közöttük, felterjeszti őket a VISZ-elnökségnek. A VISZ-elnökség a soron következő elnökségi ülésen a javaslatokat megtárgyalja és dönt a díj odaítélé-séről.
Díjazás „Az év informatikai oktatója” VISZ díjazása 1000 000 Ft és egy rézből készült tábla. A díjat – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – a nyertes pályázatot benyújtó intézmény által megnevezett legalább közhasznúnak minősített alapítványnak utalja át a VISZ, amely gondoskodik a díjazottak által elkészített pályaműért járó szakmai díj folyósításáról. A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a szaksajtó képviselőinek jelenlétében kerül sor a VISZ decemberi évzáró rendezvényén, amelyen a legjobbnak ítélt három jelölt számára rövid bemutatkozási lehetőséget biztosítunk.

A 2015. évi ütemezés:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 1.
A zsűri rövid listájának összeállítási határideje: 2013. november 9.
A zsűri meghallgatja a legjobb pályázókat: 2013. november 18.
A pályázat eredményének kihirdetése: 2013. december 2.

Formai követelmények:
A felkért intézmények dékánja, illetve főigazgatói által támogatott, intézményenként maximum kettő (2) jelölt pályázati anyagának a következő információkat kell tartalmaznia tömör formában, mellékletekkel együtt is maximum 5 (A4-es) oldal terjedelemben:
––Jelölt neve, beosztása
––Jelölő intézmény neve
––A jelölt által tanított informatikai tárgyak, azok oktatási évei
––Az oktató által személyesen irányított TDK-sok, önálló laboratóriumosok, esetleg PhD-hallgatók száma és hallgató-inak sikerei. Nevezzen meg konkrétan kiírt szakmai témákat.
––A hallgatókkal való egyéni foglalkozások módja, gyakorisága és intenzitása. Milyen formában, mértékben használ újszerű, pl. közösségimédia-eszközöket a hallgatók bevonásához, motiváláshoz?
––Hogyan biztosítja azt, hogy „életszagú”, gyakorlati informatikai helyzeteket, problémákat is megismerjenek a hallgatók? (Például vállalati projektek, külső oktatók bevonása.)
––Közreműködése az utóbbi néhány évben bevezetett új tantárgyakban. Milyen új informatikai/technológiai témákat épített bele a tananyagba?
––Milyen tankönyvet, oktatási segédletet, jegyzetet írt az utóbbi 3-5 évben? Hány hallgatót értek el ezek a tananyagok és milyen módon terjesztette azokat?
––Milyen újszerű módszereket, technológiákat használ az oktatásban, illetve konzultációk során? (Például Facebook, mobilalkalmazás stb.)
––Az oktatás minőségének megítélése az elmúlt 3-5 év hallgatói véleményeinek átlaga alapján.


Kérjük, csatolják a hallgatói önkormányzat írásos értékelését.

További információ:
Fainné Lacsny Éva
e-mail: visztitkarsag@mvisz.hu,visztitkarsag@gmail.com
tel: 70/3895719
facebook.com/mvisz
www.mvisz.hu https://www.youtube.com/channel/UCQfYiOIw_z2LbHBh7ME6I0w

Az elmúlt években díjazott oktatók:

2002
Dr. Horváth Zoltán tanszékvezető egyetemi docens ( ELTE, Budapest)
Dr. Kutor László főiskolai docens ( Budapesti Műszaki Főiskola)
Dr. Pongor György egyetemi docens ( BME Budapest) postumus díj

2003
Dr. Charaf Hassan egyetemi docens ( BME Budapest)
Dr. Drótos György ( Corvinus Egyetem, Budapest)
Angster Erzsébet főiskolai docens ( Gábor Dénes Főiskola)

2004
Dr. Juhász István egyetemi docens ( Debreceni Egyetem)
Dr. Kozmann György tanszékvezető egyetemi tanár ( Veszprémi Egyetem)
Vámossy Zoltán főiskolai docens ( Budapesti Műszaki Főiskola)

2005
Dr. Porkoláb Zoltán egyetemi docens ( ELTE, Budapest)
Dr. Raffai Márta főiskolai tanár ( Széchenyi István Egyetem, Győr)
Szabó Bálint főiskolai tanár ( Eszterházy Károly Főiskola, Eger)

2006
Dr. Fehér Péter ( Corvinus Egyetem, Budapest)
Dr. Zsakó László ( ELTE, Budapest)
Nyékyné dr. Gaizler Judit ( Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

2007
Dr. Levendovszky Tihamér ( Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Dr. Csendes Tibor ( Szegedi Tudomány Egyetem)
Dr. Kovács Emőd ( Eszterházy Károly Főiskola)

2008
Szendrői Etelka főiskolai docens ( Pécsi Tudományegyetem)
Dr. Takács György egyetemi docens ( Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Bártfai Norbert egyetemi tanársegéd ( Debreceni Egyetem)

2009
Dr. habil Kovács László mérnök őrnagy  ( Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bólyai János Katonai Műszaki Kar)
Dr. Prószéky Gábor ( különdíj MorphoLogic Kft.)

2010
Dr. Bertók Botond egyetemi docens ( Pannon Egyetem Rendszer és Számítástudományi Tanszék)

2011
Dr. Szlávi Péter ( ELTE, Budapest)

2012
dr. Hajdú András tanszékvezető egyetemi docens ( Debreceni Egyetem)
dr. Kiss Attila tanszékvezető egyetemi docens ( ELTE, Budapest)
Mohácsi Lászlót ( Budapesti Corvinus Egyetem)

2013
dr. Forstner Bertalan egyetemi docens (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
dr. Kiss Attila (ELTE, Budapest)
Mohácsi László (Budapesti Corvinus Egyetem)
dr. Süle Zoltán (Pannon Egyetem)

2014
dr. Ekler Péter adjunktus (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Móricz Péter (Budapesti Corvinus Egyetem)
Palágyi Kálmán (Szegedi Tudomány Egyetem)
különdíj: Charaf Hassan