pály

PÁLYÁZAT! AZ ÉV INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI VEZETŐJE 2024

AZ ÉV INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI VEZETŐJE – 2024 
 
A Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ), együttműködésben az ISACA-val – idén is pályázatot indít az érdeklődő szakemberek részére, s ezennel kiírja az idei az „Év információbiztonsági vezetője” pályázatát.  
A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet az információbiztonsági vezetők tevékenységének fontosságára, valamint hogy díjjal ismerje el az évek során kiemelkedő teljesítményt nyújtó információbiztonsági vezetők munkáját.  
A díjat a VISZ és ISACA által felkért független szakmai zsűri ítéli oda, a díjra az információbiztonsági vezetőket (IBF, IBV stb.) szakmai szervezetek, cégek, valamint zsűritagok egyaránt jelölhetnek. 
A jelentkezéseket rövid ajánlással a visztitkarsag@mvisz.hu címre várják a szervezők. A jelölések alapján a szervezők felkérik a díjra jelölteket, hogy pályázat benyújtásával induljanak el a díj elnyeréséért folyó versenyben. A pályázatok terjedelme maximum 15 oldal bemutató (.ppt) formátumban.  
 
A VISZ és ISACA BUDAPETS CHAPTER által felkért független zsűriben szakmai szervezetek képviselői, valamint szakmai újságírók vesznek részt: 
 
FRITSCH RÓBERT, a VISZ elnöke 
HORVÁTH PÁL, az ISACA Budapest Chapter elnöke 
VINNAI BALÁZS, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) elnöke 
KÉPES GÁBOR, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) ügyvezető igazgatója 
CSERNA JÓZSEF, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke 
DUDÁS DEZSŐ, a Project Management Institute Magyar Tagozatának elnöke 
SCHOPP ATTILA, az IT Business főszerkesztője 
DERVENKÁR ISTVÁN, a Bitport.hu főszerkesztője 
SÓS ÉVA, a ComputerTrends főszerkesztője 
MESTER SÁNDOR, a VISZ alapítója, a VISZ tartalommenedzsere 
KELETI ARTHUR, ITBN-alapító, kiberbiztonsági szakértő 
NAGY ÁDÁM, a K&H Bank információs fősztályának főosztályvezetője, az „Év informatikai biztonsági vezetője” díj 2023-as nyertese 
 
ARS POETICA  
Miért tartja magát jó információbiztonsági vezető? Milyen képességekkel rendelkezik, amelyek sikeressé teszik? 
 
INNOVÁCIÓ 
•  Milyen innovatív megoldásokat vezetett be az elmúlt időszakban (1-3 év)?  
•  Milyen módon változott a vezetői szerepe?  
•  Milyen módon változott szervezeten belüli elfogadottsága? 
•  Milyen kihívásokkal szembesült? Hogyan kezelte ezeket? 

BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS, REZILIENS IT-KÖRNYEZET 
A gazdasági szereplők, intézmények előtt álló egyik legnagyobb kihívás a működés biztonságának a fenntartása, a belső informatikai környezet rezilienciájának folyamatos fejlesztése. Milyen IT biztonsági megoldást vezetett be, vagy fog bevezetni a közeljövőben, amely az Ön által képviselt vállalat vagy szervezet informatikai biztonságát és termelékenységét jelentősen javította vagy javítani fogja? 
 
ÁGAZATI ICT TRENDEK, SZABÁLYOZÁSOK 
Melyek azok a ICT vagy más műszaki trendek, továbbá szabályozási elvárások, amelyek érinteni fogják az Ön által képviselt ágazat működését? Milyen módon tervezi kiaknázni a várható lehetőségeket, illetve hogyan szándékozik megfelelni az effajta kihívásoknak? 
 
ÉRTÉKTEREMTÉS  
A legújabb technológiákat egyre rövidebb időn belül hasznosítják az üzleti folyamatokban, miközben a biztonság iránti fokozott igény nem változik. Mutasson be olyan megoldásokat, amelyeket a legújabb technológiák alkalmazása során a biztonság fenntartása, a reziliencia fokozása érdekében vezettek be. 
 
A jelölések beérkezésének határideje: 2024. június 14. 
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2024. július 1. 
A meghallgatás várható időpontja az 2024. július 19. 

pály

PÁLYÁZAT! AZ ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE 2024

AZ ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE 
A Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (MVISZ) 2024-ban is kiírja az „Év informatikai vezetője” pályázatát. Pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet az informatikai vezetők tevékenységének fontosságára, valamint díjjal ismerje el az évek során kiemelkedő teljesítményt nyújtó Informatikai vezető munkáját.  
A díjat 2002 óta ítéli oda az VISZ által felkért független szakmai zsűri, amelyre informatikai vezetőket (CIO, CTO, CDO, Fejlesztési vezető, Innovációs vezető, stb.) szakmai szervezetek, cégek, valamint zsűritagok egyaránt jelölhetnek.  
A jelöléseket rövid ajánlással a visztitkarsag@mvisz.hu címre várják a szervezők. A jelölések alapján a szervezők felkérik a díjra jelölteket, hogy pályázat benyújtásával induljanak el a díj elnyeréséért folyó versenyben. E pályázat keretében külön kategóriában adjuk át az „Év fiatal informatikai vezetőjé”-nek járó Braun Péter-díjat is, amelyet a 35 évnél fiatalabb indulók nyerhetnek el. A pályázatok terjedelme maximum 15 oldal bemutató (.ppt) formátumban. 
A VISZ által felkért független zsűriben szakmai szervezetek képviselői, valamint szakmai újságírók vesznek részt:  
 
FRITSCH RÓBERT, a VISZ elnöke 
VINNAI BALÁZS, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) elnöke 
KÉPES GÁBOR, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) ügyvezető igazgatója 
CSERNA JÓZSEF, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke 
DUDÁS DEZSŐ, a Project Management Institute Magyar Tagozatának elnöke 
SCHOPP ATTILA, az IT Business főszerkesztője 
DERVENKÁR ISTVÁN, a Bitport.hu főszerkesztője 
SÓS ÉVA, a ComputerTrends főszerkesztője 
MESTER SÁNDOR, a VISZ alapítója, a VISZ tartalommenedzsere 
BRAUN MIKLÓS, a Braun Péter-díj védnöke 
HEISZMANN GÁBOR, Richter Gedeon Nyrt., a 2023-as „Év informatikai vezetője” díjazott 
REGŐCZI BALÁZS, Magyar Közút Nonprofit Zrt., a 2023-es „Év fiatal informatikai vezetője” díjazott 
 
ARS POETICA 
Miért tartja magát jó informatikai vezető? Milyen képességekkel rendelkezik, amelyek sikeressé teszik? 
INNOVÁCIÓ 
Milyen technológia váltásokat hajtottak végre az Ön vezetésével az elmúlt időszakban (1-3 év)? 
Ha az Ön cége multinacionális cég, akkor a vállalati globalizáció hogyan hatott a tevékenységére, s hogyan tudott a csoportjuk által biztosított szolgáltatások segítségével ebből piaci előnyt „kovácsolni”? 
Milyen felhőszolgáltatásokat vett/vesz vállalatuk igénybe, ez hogyan befolyásolja az outsourcing tevékenységüket, s milyen újabb IT biztonsági követelményeket támaszt az informatikai vezetéssel szemben? 
Milyen automatizációs és robotizációs megoldásokat vezettek be az Önök szervezeténél? 
Esetleges kiszervezés és visszaszervezés hogyan alakította vagy alakította át az Önök IT governance tevékenységét? Az IT governance mennyire nyer teret a feladatok priorizálásában? 
 
ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS INFORMATIKA 
Az informatika szerepe az értékteremtési folyamatokban jelentősen megnőtt az elmúlt évek során. Mutassa be, hogy az Ön munkájának eredményeként, melyek azok a területek, ahol az informatika nem csak támogató szerepet tölt be, hanem a vállalati értékteremtési láncban is kiemelt szerepet játszik.  
INFORMATIKAI ÜZEMELTETÉS 
Az informatikai biztonsági megoldások és a felhő alapú technológiák tekintetében az Ön területén milyen kihívásoknak kell megfelelni? 
ÁGAZATI ICT TRENDEK 
Melyek azok a ICT trendek, amelyek érinteni fogják az Ön által képviselt ágazat működését? Hogyan tervezi ezeknek a bevezetését? 
A jelölések beérkezésének határideje: 2024. június 14. 
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2024.július 1. 
A meghallgatás várható időpontja az 2024. július 19. 
pályázat jpg

AZ ÉV TANÁRI CSAPATA A DIGITALIZÁCIÓÉRT pályázati kiírás

A pályázatra a jelentkezéseket az alábbi iskola típusok tanári közösségeitől várjuk

  • Hátrányos helyzetű térségek alapfokú és középfokú oktatási intézményei
  • Speciális oktatási igényű és/vagy sérült gyermekek képzését végző alapfokú és középfokú oktatási intézmények

A pályázat célja, hogy az elnyert összeggel segítse, hátrányos helyzetű térségek illetve speciális oktatási igények kiszolgálását végző iskolák további digitális fejlődését, ahol már eddig is értek el eredményeket, de a pályázat segítségével tovább tudnak fejlődni.

A pályázatot a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (MVISZ) írja ki a magyarországi működésre bejegyzett, érvényes működési engedéllyel rendelkező alapfokú és középfokú oktatási intézmények részére, amelyekben a rendszeresített képzés főállásban oktató tanárok közreműködésével valósul meg. A pályázat kiírása és értékelése a tanévet követő ősszel történik meg, a díj átadására – ünnepélyes keretek között – decemberben, a MVISZ éves záróünnepségén kerül majd sor.

A pályázat kiírását, a beérkezett anyagok értékelését és a díj odaítélésére vonatkozó előterjesztést a MVISZ szakértőkből és szakújságírókból álló bizottsága segítségével készíti el. A döntést – ennek figyelembevételével – a MVISZ elnöksége hozza meg.

A MVISZ „Az év digitalizációs iskolai tanári csapata” szakmai díjjal a közvetlen oktatási munkában oroszlánrészt vállaló, munkájukban a digitális oktatás bevezetését, a digitális transzformációt, az informatika mindent átszövő hatását felhasználó tanári közösség elismerésének emeléséhez szeretne hozzájárulni.

A zsűri a következő szempontok szerint fogja értékelni az alapfokú és középfokú oktatási intézmények pályázatban megjelölt csapatainak munkáját:
• Mutassa be az iskolája jelenlegi helyzetét, s hogy milyen
az informatikai eszközellátottsága, digitális oktatási képessége, s ez hogyan támogatja a hátrányos helyzetű vagy speciális nevelési igényű gyerekek oktatását, fejlesztését?
• Amennyiben az Önök csapata lenne a díjazott, akkor milyen digitális fejlesztésekre, eszközökre fordítanák az elnyert összeget?
• Ezek a fejlesztések illetve eszközök mennyiben segítenék elő a hátrányos helyzetű vagy speciális nevelési igényű tanulók fejlődését?

A zsűri két körben választja ki a díjazottat. Először egyéni javaslatok alapján kialakítja a díjra esélyes iskolák egy szűkített körét, és behívja őket meghallgatásra. A beérkezett pályamunkák alapján a zsűri kiválasztja a személyes meghallgatásra is érdemes jelölteket, és kiválasztja a díjra legérdemesebb iskolát.

A díjat – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – a nyertes pályázatot benyújtó intézmény által megnevezett legalább közhasznúnak minősített alapítványnak utalja át a MVISZ, amely gondoskodik a díjazott csapat által elkészített pályaműért járó szakmai díj folyósításáról.

A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a szaksajtó képviselőinek jelenlétében kerül sor a VISZ decemberi évzáró rendezvényén, amelyen a legjobbnak ítélt csapat számára rövid bemutatkozási lehetőséget biztosítunk.

A PÁLYÁZÁS MÓDJA
• Iskolánként, a tagintézményeket is beleértve, egypályázatot lehet beadni.
• A leadott pályázat maximális terjedelme 5 oldal legyen, formátuma Adobe Acrobat pdf (másolásvédelem nélkül)
• A jelzett határidőig elküldeni erre a címre: palyazat@mvisz.hu, adminisztracio@mvisz.hu

A ZSŰRI TAGJAI:

FRITSCH RÓBERT, a VISZ elnöke

ERDŐSNÉ DR. NÉMETH ÁGNES, NJSZT alelnöke

DERVENKÁR ISTVÁN, Bitport.hu főszerkesztője

GAZDAG FERENC, a VISZ alelnöke

FÜLÖP HAJNALKA, digitális andragógus ,a Tudatos Digitális Szülő program alapítója

KERÉKFY PÁL, Tiszteletbeli VISZ tag

MESTER SÁNDOR, IT BUSINESS, ITexec business unit director

NAGYNÉ AGÁRDI GYÖRGYI, Allianz Biztosító CIO-ja, a VISZ elnökségi tagja

SCHOPP ATTILA, az IT Business főszerkesztője

SÓS ÉVA, a Computerworld főszerkesztője

SZEKRÉNYI PÉTER, Digitalpedro, Amtech Rendszerház cégvezető

CSERNÁK GERGŐ, Szabó Szabolcs Alapítvány

MÓZES-JÓNA NIKOLETT, a VISZ 2022 pályázatának nyertese ,Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda Edelény” képviseletében

ÉRTÉKELÉSI MÓD:

A VISZ szakmai zsűrit kér fel a pályázatok értékelésre. A zsűri minden tagja áttanulmányozza az intézménytől beérkező pályázatokat és azokat az előbbiekben megadott szempontrendszer szerint értékeli. A legjobbnak ítélt pályázatok jelöltjeit a zsűri szóban is meghallgatja, majd sorrendet állít fel közöttük.

A PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. november 10.

A zsűri rövid listájának összeállítási határideje: 2023. november 17.

A zsűri meghallgatja a legjobb pályázókat: 2023. november 24-én, online

A pályázat eredményének kihirdetése és ünnepélyes

díjátadó: 2023. december 8. délután

FORMAI KÖVETELMÉNYEK:

A pályázati anyag maximum 6 slide-ot tartalmazhat, ahol az

iskola bemutatásán felül a pályázati szempontokat kell egyegy slide-ban összefoglalni – ennek a feltételnek a betartása

szintén a pályázat értékelésének részét képezi:

Az iskola bemutatásánál az alábbi információknak kell szerepelnie:

• Pályázók neve, beosztása

• Foglalkoztató intézmény neve, címe, e-mail és honlap címe

• E mellett az iskola készíthet az iskoláról, illetve a digitális

módszerek bemutatásáról egy maximum 5 perces videót,

amelyet a pályázati anyag mellett opcionálisan benyújthat.

• A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatra történő jelentkezés feltétele az adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele és hozzájárulás adása az adatai kezeléséhez (Hozzájárulási nyilatkozat kitöltése, melyet a pályázati anyagot követően küld meg a titkárság).

Ellenkező esetben a VISZ nem tudja a pályázati anyagot befogadni.

1260x628 (2) (1)

7. Service Design Day Budapest

Szeretnénk a figyelmedbe ajánlani az ország legnagyobb innovációs, termék és szolgáltatás tervezési konferenciáját a Service Design Day-t, melyet  október 10-én, kedden tartanak. Az  az eseményen a 20 legfontosabb hazai szakterületi tanácsadó cég mellett, többek közt az OTP Bank, Magyar Telekom, IKEA, Decathlon, Magyar Bankholding, Cherrisk, Vodafone, Szerencsejáték Zrt, MOL, BKK, Unicredit Bank, EON, Visa, DVM Group, Kinnarps, Mastercard vezetői és szakértői mutatják be legfrissebb projektjeiket, tapasztalataikat az üzleti design mellett HR, marketing, digitális transzformáció területein is. Érdemes végignézni a több, mint 100 előadót felvonultató programot.

KEDVEZMÉNY

Október 8-ig az MVISZ20 kupon kóddal az első 10 jegyvásárló most 20%-os kedvezménnyel tud regisztrálni az eseményre. Ne maradj le!

REGISZTRÁCIÓ:

Program, regisztráció: https://servicedesignconf.com/

A rendezvény időpontja: 2023. október 10. 9:00-18:30

Linkedin esemény:
https://www.linkedin.com/events/servicedesigndaybudapest20237088396654088716288 

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/572522354849058/ 

30962381-2377169-717a07f0c4c80619ea9abb5705d5564e-wm-1-

HÉTFŐN INDUL AZ ELTE IK-N A VISZ PROGRAMOZÓ TÁBOR!

MI programunk az ELTE IK közreműködésével zajlik, ahol a gyerekek megismerkedhetnek majd a legújabb generatív AI eszközökkel, azok működésének alapelvével, használatának helyes módjával és veszélyeivel. Bemutatjuk nekik a ChatGPT-t illetve a Stable Diffusion-t és mesélünk arról, hogy ezeket a modelleket milyen technikákkal hozzák létre a szakemberek, akikké egyszer ők is válhatnak majd.

#elte #elteik

pály

PÁLYÁZAT! AZ ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE 2023

A Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (MVISZ) 2023-ban is kiírja az év Informatikai vezetője pályázatát.
Pályázatcélja, hogy felhívja a figyelmet az informatikai vezetők tevékenységének fontosságára, valamint díjjal ismerje el az évek során
kiemelkedő teljesítményt nyújtó Informatikai vezető munkáját.
A díjat 2002 óta ítéli oda az MVISZ által felkért független szakmai bizottság, amelyre az informatikai vezetőket (CIO, CTO, CDO, Fejlesztési vezető, Innovációs vezető, stb.) jelölhetik szakmai szervezetek, cégek valamint zsűritagok egyaránt.
A jelentkezéseket rövid ajánlással a visztitkarsag@mvisz.hu címre várják a szervezők. A pályázatban külön kategóriában átadjuk az év fiatal informatikai vezetőjének járó Braun Péter-díjat is. A pályázatok terjedelme maximum 15 oldal bemutató (.ppt) formátumban.
ARS POETICA
Miért jó Informatikai vezető? Milyen képességekkel rendelkezik, amelyek sikeressé teszik?
INNOVÁCIÓ
Milyen technológia váltásokat hajtottak végre az Ön vezetésével az elmúlt időszakban (1-3 év)?
Ha az Ön cége multinacionális cég, akkor a vállalati globalizáció hogyan hatott a tevékenységére, s hogyan tudott a csoportjuk által biztosított szolgáltatások segítségével ebből piaci előnyt „kovácsolni”?
Milyen felhőszolgáltatásokat vett/vesz vállalatuk igénybe, ez hogyan befolyásolja az outsourcing tevékenységüket, s milyen újabb IT biztonsági követelményeket támaszt az informatikai vezetéssel szemben?
Milyen automatizációs és robotizációs megoldásokat vezettek be az Önök szervezeténél?
A kiszervezés és a visszaszervezés hogyan alakította át az Önök IT governance tevékenységét? Az IT governance mennyire tud teret nyerni a feladatok priorizálásokban?
ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS INFORMATIKA
Az informatika szerepe az értékteremtési folyamatokban jelentősen megnőtt az elmúlt évek során. Mutassa be, hogy az Ön munkájának eredményeként, melyek azok a területek, ahol az informatika nem csak támogató szerepet tölt be, hanem a vállalati értékteremtési láncban kiemelt szerepe van.
INFORMATIKAI ÜZEMELTETÉS
Az informatikai biztonsági megoldások és a felhő alapú technológiák tekintetében az Ön területén milyen kihívások vannak?
ÁGAZATI ICT TRENDEK
Melyek azok a ICT trendek, amelyek érinteni fogják az Ön által képviselt ágazat működését? Hogyan tervezi ezeknek a bevezetését?
A VISZ által felkért független zsűriben szakmai szervezetek képviselői, valamint újságírók vesznek részt:
FRITSCH RÓBERT, a VISZ elnöke
VINNAI BALÁZS, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) elnöke
BECK GYÖRGY, a Neumann János Számítógép-tudományi
CSERNA JÓZSEF, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség Vezetője
elnöke
DUDÁS DEZSŐ, a Project Management Institute Magyar Tagozatának elnöke
SCHOPP ATTILA, az IT Business főszerkesztője
SÓS ÉVA, a Computerworld főszerkesztője
DERVENKÁR ISTVÁN, a Bitport.hu főszerkesztője
MESTER SÁNDOR, azaz IT Business ITEXEC üzletág-igazgatója, a VISZ alapító tagja
BRAUN MIKLÓS, a Braun Péter-díj védnöke
LISZÁK GÁBOR, MVMI, a 2022-es Év Informatikai Vezetője
Társaság (NJSZT) elnöke
TARTÓ LEVENTE újHáz Centrum, 2022-es Év Informatikai különdíjasa

A jelölések beérkezésének határideje: 2023. június 17.
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2023. június 30.
A meghallgatás várható időpontja: 2023. július 19
pály

PÁLYÁZAT! AZ ÉV INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI VEZETŐJE 2023

A Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) – együttműködésben az ISACA-val – 2022-ben új pályázatot indított az érdeklődő szakemberek részére, s ezennel kiírja az idei évben az év Információbiztonsági Vezetője pályázatát.
A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet az információbiztonsági vezetők tevékenységének fontosságára, valamint díjjal ismerje el az évek során kiemelkedő teljesítményt nyújtó Információbiztonsági Vezető munkáját. A díjat a VISZ és ISACA által kijelölt független szakmai bizottság bírálja el, amelyre az információbiztonsági vezetőket (IBF, IBV stb.) jelölhetik szakmai szervezetek, cégek valamint zsűritagok egyaránt.
A jelentkezéseket rövid ajánlással a visztitkarsag@mvisz.hu címre várják a szervezők.
ARS POETICA
Miért jó információbiztonsági vezető? Milyen képességekkel vagy fog bevezetni a közeljövőben, amely az Ön vállalata vagyrendelkezik, amelyek sikeressé teszik?
INNOVÁCIÓ
Milyen innovatív megoldásokat vezetett be az elmúlt időszakban (1-3 év)?
Milyen módon változott a vezetői szerepe?
Milyen módon változott szervezeten belüli elfogadottsága?
Milyen kihívásokkal szembesült? Hogyan kezelte ezeket?
BIZTONSÁG ÉS HATÉKONY MŰKÖDÉS
A gazdasági szereplők előtt álló egyik legnagyobb kihívás a termelékenység javítása, a biztonságos informatikai környezet fejlesztésével. Milyen IT biztonsági megoldást vezetett be, vagy fog bevezetni a közeljövőben, amely az Ön vállalata vagy szervezete informatikai biztonságát és termelékenységét jelentősen javította vagy javítani fogja?
ÁGAZATI ICT TRENDEK
Melyek azok a ICT vagy más műszaki trendek, amelyek érinteni fogják az Ön által képviselt ágazat működését? Hogyan tervezi ezeknek a bevezetését?
ÉRTÉKTEREMTÉS
Legújabb technológiák hasznosítása az üzleti folyamatokban mutasson be egy valódi értékteremtő megoldást.

A VISZ által felkért független zsűriben szakmai szervezetek képviselői, valamint újságírók vesznek részt:
FRITSCH RÓBERT, a VISZ elnöke
HORVÁTH PÁL, az ISACA elnöke
VINNAI BALÁZS, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) elnöke
BECK GYÖRGY, a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság (NJSZT) elnöke
CSERNA JÓZSEF, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség
elnöke
DUDÁS DEZSŐ, a Project Management Institute Magyar
Tagozatának elnöke
SCHOPP ATTILA, az IT Business főszerkesztője
SÓS ÉVA, a Computerworld főszerkesztője
DERVENKÁR ISTVÁN, a Bitport.hu főszerkesztője
MESTER SÁNDOR, az IT Business ITEXEC üzletág-igazgatója, a VISZ alapító tagja
KELETI ARTHUR, ITBN alapító, kiberbiztonsági szakértő
SIKET CSABA, az Aegon Magyarország Zrt. CISO-ja, az Év Informatikai Biztonsági Vezetője díj 2022 nyertese

A jelölések beérkezésének határideje: 2023. június 17.
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2023. június 30.
A meghallgatás várható időpontja: 2023. július 19.