tanarok

Az év tanári csapata a digitalizációért – Scientific Games díj

Pályázati felhívás 

Scientific Games díj:

Az év tanári csapata a digitalizációért

A pályázatot a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) írja ki a magyarországi működésre bejegyzett, érvényes működési engedéllyel rendelkező középfokú oktatási intézmények részére, amelyekben a rendszeresített képzés főállásban oktató tanárok közreműködésével valósul meg. A pályázat kiírása, majd értékelése a megelőző oktatási évet követően ősszel történik meg, a díj átadására – ünnepélyes keretek között – decemberben, a VISZ éves záróünnepségén kerül majd sor. A pályázat kiírását, a beérkezett anyagok értékelését és a díj odaítélésére vonatkozó előterjesztést a VISZ szakértőkből és szakújságírókból álló bizottsága segítségével készíti el. A döntést – ennek figyelembevételével – a VISZ elnöksége hozza meg. A VISZ „Az év digitalizációs középfokú iskolai tanári csapata” szakmai díjjal a közvetlen oktatási munkában oroszlánrészt vállaló, munkájukban a digitális transzformációt, az informatika mindent átszövő hatását felhasználó tanári közösség erkölcsi-anyagi elismerésének emeléséhez szeretne hozzájárulni. A díj nem pályakezdőknek szól, és nem életműdíj!  

A zsűri a következő szempontok szerint fogja értékelni a középfokú oktatási intézmények pályázatban megjelölt csapatainak elmúlt 1-2 éves munkáját:

 • az új digitalizációs szemlélet, a korszerű módszerek, megközelítések használata tantárgyak oktatásában, számonkérésében;
 • új módszerek, korszerű tanítási, számonkérési segédanyagok kidolgozása, modern technológiák felhasználása a tantárgyak oktatásban és számonkérésében;
 • meglévő digitális oktatási, szakmai anyagok felkutatása, felhasználása, akár magyar, akár idegen nyelven;
 • a fentieket legalább három tantárgyban érvényesíteni kell:
  • gimnáziumok esetében legalább egy humán és egy reál tárgyban,
  • szakgimnáziumok, szakközépiskolák esetében legalább egy szakmai és egy humán tárgyban;
 • iskolai élet digitális közösségi terének interaktív használata.

A pályázás módja

Iskolánként, a tagintézményeket is beleértve, egy pályázatot lehet beadni.

A leadott pályázat formátuma Adobe Acrobat pdf, amelyen nincs semmilyen másolásvédelem, s e-mailben a határidőig elküldeni az alábbi emailcímre: palyazat@mvisz.hu 

A zsűri tagjai:

Strausz György, a zsűri elnöke, a VISZ alelnöke,

Nagyné Agárdi Györgyi, az Allianz Hungária Zrt. CIO-ja, a VISZ elnökségi tagja,

Dervenkár István, a Bitport.hu főszerkesztő-je,

Gazdag Ferenc, a Magyar Államkincstár IT elnöki tanácsadója,

Havass Miklós, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja,

Kerékfy Pál, Tiszteletbeli VISZ tag,

Kósa Judit, Kertvárosi Általános Iskola, természetismeret-informatika szakos tanára

Mester Sándor a Project/029 B2B üzletágvezetője, a Computerworld főszerkesztője,

Értékelési mód:

A VISZ független szakmai zsűrit kér fel a pályázatok értékelésre. A zsűri minden tagja áttanulmányozza az intézménytől beérkező pályázatokat és azokat az előbbiekben megadott szempontrendszer szerint értékeli. A legjobbnak ítélt pályázatok jelöltjeit a zsűri szóban is meghallgatja, majd sorrendet állítva fel közöttük, felterjeszti őket a VISZ-elnökségnek. A VISZ-elnökség a soron következő elnökségi ülésen a javaslatokat megtárgyalja és dönt a díj odaítéléséről.

„Az év középfokú digitalizációs iskolai tanári csapata 2016” díjazása 2 000 000 (kétmillió) Ft és egy emléktábla. A díjat – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – a nyertes pályázatot benyújtó intézmény által megnevezett legalább közhasznúnak minősített alapítványnak utalja át a VISZ, amely gondoskodik a díjazott csapat által elkészített pályaműért járó szakmai díj folyósításáról. A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a szaksajtó képviselőinek jelenlétében kerül sor a VISZ decemberi évzáró rendezvényén, amelyen a legjobbnak ítélt csapat számára rövid bemutatkozási lehetőséget biztosítunk.

A pályázat ütemezése:

A pályázatok benyújtásának meghosszabbított határideje:

 1. november 27. 23:59

A zsűri rövid listájának összeállítási határideje:

 1. november 30.

A zsűri meghallgatja a legjobb pályázókat:

 1. december 2. 13:00-tól Budapesten, a Scientific Games Kft. helyszínen.

A pályázat eredményének kihirdetése és ünnepélyes díjátadó:

 1. december 7. délután, Budapesten, egy később megadott helyszínen

Formai követelmények:

A pályázati anyagnak a következő információkat kell tartalmaznia tömör formában, mellékletekkel együtt is maximum 10 (A4-es) oldal terjedelemben:

 • Pályázók neve, beosztása
 • Foglalkoztató intézmény neve, címe, emailcíme, honlap címe.
 • A pályázók által tanított tárgyak, a pályázatban érintett tárgyak heti óraszáma.
 • A pályázók által tanított tanulók az érintett tárgyakban elért tanulmányi verseny eredményei.
 • Milyen formában, mértékben használ újszerű, pl. közösségimédia-eszközöket a tanulók bevonásához, motiváláshoz? A tanulókkal való foglalkozások módja, gyakorisága és intenzitása.
 • Hogyan biztosítja azt, hogy „életszagú”, gyakorlati helyzeteket, problémákat is megismerjenek a tanulók? Például elektronikus ügyintézés, elektronikus könyvtárhasználat, közösségi oldalak problémái.
 • Milyen újszerű módszereket, technológiákat használ az oktatásban, illetve konzultációk során? Például közösségi oldalak, mobilalkalmazás, stb.

Év Informatikai Oktatója 2016

A pályázatot a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) írja ki a magyarországi működésre bejegyzett, érvényes működési engedéllyel rendelkező felsőfokú oktatási intézmények részére, amelyekben a rendszeresített informatikusképzés főállásban oktató tanárok közreműködésével valósul meg.

A pályázat kiírása, majd értékelése a megelőző oktatási évet követően ősszel történik meg, a díj átadására – ünnepélyes keretek között – decemberben, a VISZ éves záróünnepségén kerül majd sor. A pályázat kiírását, a beérkezett anyagok értékelését és a díj odaítélésére vonatkozó előterjesztést a VISZ szakértőkből és szakújságírókból álló bizottsága segítségével készíti el. A döntést – ennek figyelembevételével – a VISZ elnöksége hozza meg.

A VISZ „Az év informatikai oktatója” szakmai díjjal nem elsősorban az informatika oktatásában közreműködők szakmai, tudományos tevékenységét, illetve oktatáspolitikai szervező munkáját szeretné értékelni, hanem a közvetlen oktatási munkában oroszlánrészt vállaló informatikai oktatók erkölcsi-anyagi elismerésének emeléséhez szeretne hozzájárulni. A díj nem pályakezdőknek szól, és nem életműdíj!

 A zsűri a következő súlyozással fogja értékelni a felsőfokú oktatási intézmények pályázatban megjelölt oktatójának elmúlt 3-5 éves munkáját, figyelembe véve az oktatásfejlesztésben és az elitképzésben/iskolateremtésben elért eredményeket és a hallgatói visszajelzéseket:

––az oktató által személyesen irányított TDK-sok, diplomatervezők, önálló laboratóriumosok, esetleg PhD-hallgatók száma, a velük való foglalkozás gondossága és színvonala – hallgatóinak aktív részvétele pályázatokon, illetve mennyire vonta őket be ipari/gyakorlati projektekbe (40%);

––új tantárgyak, legkorszerűbb tananyagok kidolgozása, segédletek, tankönyvek írása, modern technológiák felhasználása az informatikai oktatásban (30%);

 ––az oktatás minőségének megítélése az elmúlt 3, illetve 5 év hallgatói véleményeinek átlaga, valamint a hallgatói önkormányzat írásos értékelése alapján (a pályázat szempontjából releváns értékelések) (30%).

A pályázás módja

A VISZ eljuttatja a pályázati felhívást az informatikusképzés létszáma alapján az ország legjelentősebb felsőoktatási intézményeinek informatikai képzési vezetőjéhez (dékánhoz/főigazgatóhoz/intézetvezetőhöz), valamint az intézmények hallgatói képviseletéhez (HÖK/HÖT) akik – amennyiben intézménye megfelelt a pályázati kiírás feltételeinek – belső egyeztetések révén elő szelekciót végez, és az intézményen-ként maximum kettő (2) jelölt nevezési lapját visszaküldi a VISZ titkárságára.

A nevezésre felkért intézmények a következők: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Főiskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Gábor Dénes Főiskola, Kaposvári Egyetem, Kecskeméti Főiskola, Miskolci Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, Nyugat-magyarországi Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem.

A zsűri tagjai: Strausz György Gábor,a VISZ alelnöke, Dömölki Bálint matematikus, Havass Miklós, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja, Kerékfy Pál Tiszteletbeli VISZ tag, Turmezey László, a CEU oktatója, Dervenkár István a Bitport.hu főszerkesztő-je, Mester Sándor a Project/029 B2B üzletágvezetője, a Computerworld főszerkesztője, Sziebig Andrea, az IT Business főszerkesztője.

VISZ szakmai díj „Az év informatikai oktatója 2016” pályázat nyertesének Értékelési mód: A VISZ független szakmai zsűrit kér fel a díjazottak értékelésre. A zsűri minden tagja áttanulmányozza a karok vezetőitől beérkező pályázatokat, és azokat az előbbiekben megadott szempontrendszer szerint értékeli. A legjobbnak ítélt három pályázat jelöltjeit a zsűri szóban is meghallgatja, majd sorrendet állítva fel közöttük, felterjeszti őket a VISZ elnökségnek.

A VISZ elnökség a soron következő elnökségi ülésen a javaslatokat megtárgyalja és dönt a díj odaítéléséről.

Díjazás

„Az év informatikai oktatója” VISZ díjazása 500 000 Ft és egy rézből készült tábla. A díjat – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – a nyertes pályázatot benyújtó intézmény által megnevezett legalább közhasznúnak minősített alapítványnak utalja át a VISZ, amely gondoskodik a díjazottak által elkészített pályaműért járó szakmai díj folyósításáról. A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a szaksajtó képviselőinek jelenlétében kerül sor a VISZ decemberi évzáró rendezvényén, amelyen a legjobbnak ítélt három jelölt számára rövid bemutatkozási lehetőséget biztosítunk.

A 2016. évi ütemezés:

A pályázatok benyújtásának határidejét egy héttel meghosszabbítottuk:

 1. november 27.

A zsűri rövid listájának összeállítási határideje:

 1. november 30.

A zsűri meghallgatja a legjobb pályázókat:

 1. december 2. 13:00-tól Budapesten, a Scientific Games Kft. irodájában

A pályázat eredményének kihirdetése és ünnepélyes díjátadó:

 1. december 7. délután, Budapesten, egy később megadott helyszínen

Formai követelmények:

 A felkért intézmények dékánja, illetve főigazgatói által támogatott, intézményenként maximum kettő (2) jelölt pályázati anyagának a következő információkat kell tartalmaznia tömör formában, mellékletekkel együtt is maximum 5 (A4-es) oldal terjedelemben:

––Jelölt neve, beosztása

––Jelölő intézmény neve

––A jelölt által tanított informatikai tárgyak, azok oktatási évei

––Az oktató által személyesen irányított TDK-sok, önálló laboratóriumosok, esetleg PhD-hallgatók száma és hallgató-inak sikerei. Nevezzen meg konkrétan kiírt szakmai témákat.

––A hallgatókkal való egyéni foglalkozások módja, gyakorisága és intenzitása. Milyen formában, mértékben használ újszerű, pl. közösségimédia-eszközöket a hallgatók bevonásához, motiváláshoz? ––Hogyan biztosítja azt, hogy „életszagú”, gyakorlati informatikai helyzeteket, problémákat is megismerjenek a hallgatók? (Például vállalati projektek, külső oktatók bevonása.)

––Közreműködése az utóbbi néhány évben bevezetett új tantárgyakban. Milyen új informatikai/technológiai témákat épített bele a tananyagba?

––Milyen tankönyvet, oktatási segédletet, jegyzetet írt az utóbbi 3-5 évben? Hány hallgatót értek el ezek a tananyagok és milyen módon terjesztette azokat?

––Milyen újszerű módszereket, technológiákat használ az oktatásban, illetve konzultációk során? (Például Facebook, mobilalkalmazás stb.)

––Az oktatás minőségének megítélése az elmúlt 3-5 év hallgatói véleményeinek átlaga alapján. Kérjük, csatolják a hallgatói önkormányzat írásos értékelését.

További információ:

Fainné Lacsny Éva

e-mail: visztitkarsag@mvisz.hu,visztitkarsag@gmail.com

tel: 70/3895719 facebook.com/mvisz www.mvisz.hu https://www.youtube.com/channel/UCQfYiOIw_z2LbHBh7ME6I0w

www.mvisz.hu

www.facebook.com/mvisz