pályázat jpg

AZ ÉV TANÁRI CSAPATA A DIGITALIZÁCIÓÉRT pályázati kiírás

A pályázatra a jelentkezéseket az alábbi iskola típusok tanári közösségeitől várjuk

  • Hátrányos helyzetű térségek alapfokú és középfokú oktatási intézményei
  • Speciális oktatási igényű és/vagy sérült gyermekek képzését végző alapfokú és középfokú oktatási intézmények

A pályázat célja, hogy az elnyert összeggel segítse, hátrányos helyzetű térségek illetve speciális oktatási igények kiszolgálását végző iskolák további digitális fejlődését, ahol már eddig is értek el eredményeket, de a pályázat segítségével tovább tudnak fejlődni.

A pályázatot a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (MVISZ) írja ki a magyarországi működésre bejegyzett, érvényes működési engedéllyel rendelkező alapfokú és középfokú oktatási intézmények részére, amelyekben a rendszeresített képzés főállásban oktató tanárok közreműködésével valósul meg. A pályázat kiírása és értékelése a tanévet követő ősszel történik meg, a díj átadására – ünnepélyes keretek között – decemberben, a MVISZ éves záróünnepségén kerül majd sor.

A pályázat kiírását, a beérkezett anyagok értékelését és a díj odaítélésére vonatkozó előterjesztést a MVISZ szakértőkből és szakújságírókból álló bizottsága segítségével készíti el. A döntést – ennek figyelembevételével – a MVISZ elnöksége hozza meg.

A MVISZ „Az év digitalizációs iskolai tanári csapata” szakmai díjjal a közvetlen oktatási munkában oroszlánrészt vállaló, munkájukban a digitális oktatás bevezetését, a digitális transzformációt, az informatika mindent átszövő hatását felhasználó tanári közösség elismerésének emeléséhez szeretne hozzájárulni.

A zsűri a következő szempontok szerint fogja értékelni az alapfokú és középfokú oktatási intézmények pályázatban megjelölt csapatainak munkáját:
• Mutassa be az iskolája jelenlegi helyzetét, s hogy milyen
az informatikai eszközellátottsága, digitális oktatási képessége, s ez hogyan támogatja a hátrányos helyzetű vagy speciális nevelési igényű gyerekek oktatását, fejlesztését?
• Amennyiben az Önök csapata lenne a díjazott, akkor milyen digitális fejlesztésekre, eszközökre fordítanák az elnyert összeget?
• Ezek a fejlesztések illetve eszközök mennyiben segítenék elő a hátrányos helyzetű vagy speciális nevelési igényű tanulók fejlődését?

A zsűri két körben választja ki a díjazottat. Először egyéni javaslatok alapján kialakítja a díjra esélyes iskolák egy szűkített körét, és behívja őket meghallgatásra. A beérkezett pályamunkák alapján a zsűri kiválasztja a személyes meghallgatásra is érdemes jelölteket, és kiválasztja a díjra legérdemesebb iskolát.

A díjat – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – a nyertes pályázatot benyújtó intézmény által megnevezett legalább közhasznúnak minősített alapítványnak utalja át a MVISZ, amely gondoskodik a díjazott csapat által elkészített pályaműért járó szakmai díj folyósításáról.

A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a szaksajtó képviselőinek jelenlétében kerül sor a VISZ decemberi évzáró rendezvényén, amelyen a legjobbnak ítélt csapat számára rövid bemutatkozási lehetőséget biztosítunk.

A PÁLYÁZÁS MÓDJA
• Iskolánként, a tagintézményeket is beleértve, egypályázatot lehet beadni.
• A leadott pályázat maximális terjedelme 5 oldal legyen, formátuma Adobe Acrobat pdf (másolásvédelem nélkül)
• A jelzett határidőig elküldeni erre a címre: palyazat@mvisz.hu, adminisztracio@mvisz.hu

A ZSŰRI TAGJAI:

FRITSCH RÓBERT, a VISZ elnöke

ERDŐSNÉ DR. NÉMETH ÁGNES, NJSZT alelnöke

DERVENKÁR ISTVÁN, Bitport.hu főszerkesztője

GAZDAG FERENC, a VISZ alelnöke

FÜLÖP HAJNALKA, digitális andragógus ,a Tudatos Digitális Szülő program alapítója

KERÉKFY PÁL, Tiszteletbeli VISZ tag

MESTER SÁNDOR, IT BUSINESS, ITexec business unit director

NAGYNÉ AGÁRDI GYÖRGYI, Allianz Biztosító CIO-ja, a VISZ elnökségi tagja

SCHOPP ATTILA, az IT Business főszerkesztője

SÓS ÉVA, a Computerworld főszerkesztője

SZEKRÉNYI PÉTER, Digitalpedro, Amtech Rendszerház cégvezető

CSERNÁK GERGŐ, Szabó Szabolcs Alapítvány

MÓZES-JÓNA NIKOLETT, a VISZ 2022 pályázatának nyertese ,Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda Edelény” képviseletében

ÉRTÉKELÉSI MÓD:

A VISZ szakmai zsűrit kér fel a pályázatok értékelésre. A zsűri minden tagja áttanulmányozza az intézménytől beérkező pályázatokat és azokat az előbbiekben megadott szempontrendszer szerint értékeli. A legjobbnak ítélt pályázatok jelöltjeit a zsűri szóban is meghallgatja, majd sorrendet állít fel közöttük.

A PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. november 10.

A zsűri rövid listájának összeállítási határideje: 2023. november 17.

A zsűri meghallgatja a legjobb pályázókat: 2023. november 24-én, online

A pályázat eredményének kihirdetése és ünnepélyes

díjátadó: 2023. december 8. délután

FORMAI KÖVETELMÉNYEK:

A pályázati anyag maximum 6 slide-ot tartalmazhat, ahol az

iskola bemutatásán felül a pályázati szempontokat kell egyegy slide-ban összefoglalni – ennek a feltételnek a betartása

szintén a pályázat értékelésének részét képezi:

Az iskola bemutatásánál az alábbi információknak kell szerepelnie:

• Pályázók neve, beosztása

• Foglalkoztató intézmény neve, címe, e-mail és honlap címe

• E mellett az iskola készíthet az iskoláról, illetve a digitális

módszerek bemutatásáról egy maximum 5 perces videót,

amelyet a pályázati anyag mellett opcionálisan benyújthat.

• A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatra történő jelentkezés feltétele az adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele és hozzájárulás adása az adatai kezeléséhez (Hozzájárulási nyilatkozat kitöltése, melyet a pályázati anyagot követően küld meg a titkárság).

Ellenkező esetben a VISZ nem tudja a pályázati anyagot befogadni.