school2

Az év középiskolai tanári kara a digitalizációért

Ön szerint, ezúttal ki lenne, a díjra leginkább érdemes csapat?

Olvassa el pályázati kiírásunkat, és ossza meg azon kollégákkal/ismerősökkel akik örömmel pályáznának!

Várjuk a pályázati anyagokat a megadott határidőig!


Az év középiskolai tanári csapata a digitalizációért
A pályázatot a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ ) írja ki a magyarországi működésre bejegyzett, érvényes működési engedéllyel rendelkező középfokú oktatási intézmények részére, amelyekben a
rendszeresített képzés főállásban oktató tanárok közreműködésével valósul meg.

A pályázat kiírása és értékelése
a tanévet követő ősszel történik meg, a díj átadására
– ünnepélyes keretek között – decemberben, a VISZ éves
záróünnepségén kerül majd sor. A pályázat kiírását, a beérkezett
anyagok értékelését és a díj odaítélésére vonatkozó
előterjesztést a VISZ szakértőkből és szakújságírókból
álló bizottsága segítségével készíti el.

A döntést – ennek figyelembevételével – a VISZ elnöksége hozza meg. A VISZ „Az év digitalizációs középfokú iskolai tanári csapata” szakmai díjjal a közvetlen oktatási munkában oroszlánrészt vállaló, munkájukban a digitális transzformációt, az
informatika mindent átszövő hatását felhasználó tanári közösség erkölcsi-anyagi elismerésének emeléséhez szeretne hozzájárulni.


A zsűri a következő szempontok szerint fogja értékelni a középfokú oktatási intézmények pályázatban megjelölt csapatainak elmúlt 1-2 éves munkáját:
• az új digitalizációs szemlélet, a korszerű módszerek, megközelítések használata tantárgyak oktatásában, számonkérésében;
• új módszerek, korszerű tanítási, számonkérési segédanyagok kidolgozása, modern technológiák felhasználása a tantárgyak oktatásban és számonkérésében;
• meglévő digitális oktatási, szakmai anyagok felkutatása, felhasználása, akár magyar, akár idegen nyelven;
• a fentieket legalább három tantárgyban érvényesíteni kell:
o gimnáziumok esetében legalább egy humán és egy
reál tárgyban,
o szakgimnáziumok, szakközépiskolák esetében legalább
egy szakmai és egy humán tárgyban;
• iskolai élet digitális közösségi terének interaktív használata.


A zsűri két körben választja ki a díjazottat. Először egyéni javaslatok alapján kialakítja a díjra esélyes oktatók egy szűkített
körét, és behívja őket meghallgatásra. A beérkezett pályamunkák alapján a zsűri kiválasztja a személyes meghallgatásra
is érdemes jelölteket, s kiválasztja a díjra legérdemesebb személyt.


„Az év középfokú digitalizációs iskolai tanári csapata 2017”
díjazása 1 000 000 Ft és egy emléktábla.

A díjat – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – a nyertes pályázatot benyújtó intézmény által megnevezett legalább közhasznúnak minősített alapítványnak utalja át
a VISZ , amely gondoskodik a díjazott csapat által elkészített pályaműért járó szakmai díj folyósításáról. A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a szaksajtó képviselőinek
jelenlétében kerül sor a VISZ decemberi évzáró rendezvényén, amelyen a legjobbnak ítélt csapat számára rövid bemutatkozási lehetőséget biztosítunk.


www.mvisz.hu • www.facebook.com/mvisz

A pályázás módja
• Iskolánként, a tagintézményeket is beleértve, egy
pályázatot lehet beadni.
• A leadott pályázat formátuma Adobe Acrobat pdf.
(másolásvédelem nélkül)
• A jelzett határidőig elküldeni erre a címre: palyazat@mvisz.hu

A zsűri tagjai
Takács Tibor, a VISZ elnöke
Dervenkár István, Bitport.hu főszerkesztője
Gazdag Ferenc, MAVIR vezérigazgatói tanácsadója
Gál istván, NKM/FŐGÁZ CIO-ja, a 2017-es Év CIO-ja
Havass Miklós, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja
Kada Zsolt, GIRO CIO-ja, a 2017-es ÉV FIatal CIO-ja
Kerékfy Pál, Tiszteletbeli VISZ tag
Mester Sándor, Project/029 B2B üzletágvezető, Computerworld főszerkesztője
Nagyné Agárdi Györgyi, Allianz Biztosító CIO-ja, a VISZ elnökségi tagja

Értékelési mód:
A VISZ független szakmai zsűrit kér fel a pályázatok értékelésre.

A zsűri minden tagja áttanulmányozza az intézménytől beérkező pályázatokat és azokat az előbbiekben
megadott szempontrendszer szerint értékeli. A legjobbnak ítélt pályázatok jelöltjeit a zsűri szóban is meghallgatja, majd
sorrendet állítva fel közöttük, felterjeszti őket a VISZ-elnökségnek.


A VISZ-elnökség a soron következő elnökségi ülésen a javaslatokat megtárgyalja és dönt a díj odaítéléséről.

A pályázat ütemezése

A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 12.

A zsűri rövid listájának összeállítási határideje:
2017. november 24.

A zsűri meghallgatja a legjobb pályázókat:
2017. november végén Budapesten, egy később megadott helyszínen


A pályázat eredményének kihirdetése és ünnepélyes díjátadó:
2017. december 5. délután, Budapesten, egy később megadott helyszínen

Formai követelmények
A pályázati anyagnak a következő információkat kell tartalmaznia tömör formában, mellékletekkel együtt is maximum 10 (A4-es) oldal terjedelemben:
• Pályázók neve, beosztása
• Foglalkoztató intézmény neve, címe, emailcíme, honlap címe.
• A pályázók által tanított tárgyak, a pályázatban érintett tárgyak heti óraszáma.
• A pályázók által tanított tanulók az érintett tárgyakban elért tanulmányi verseny eredményei.
• Milyen formában, mértékben használ újszerű, pl. közösségimédia eszközöket a tanulók bevonásához, motiváláshoz?
A tanulókkal való foglalkozások módja, gyakorisága és intenzitása.
• Hogyan biztosítja azt, hogy „életszagú”, gyakorlati helyzeteket, problémákat is megismerjenek a tanulók? Például elektronikus ügyintézés, elektronikus könyvtárhasználat, közösségi oldalak problémái.
• Milyen újszerű módszereket, technológiákat használ az oktatásban, illetve konzultációk során? Például közösségi oldalak, mobilalkalmazás, stb.


www.mvisz.hu • www.facebook.com/mvisz