tanarok

Az év középiskolai iskolai tanári csapata 2018

A pályázatot a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) írja ki a magyarországi működésre bejegyzett, érvényes működési engedéllyel rendelkező középfokú oktatási intézmények részére, amelyekben a rendszeresített képzés főállásban oktató tanárok közreműködésével valósul meg. A pályázat kiírása és értékelése a tanévet követő ősszel történik meg, a díj átadására – ünnepélyes keretek között – decemberben, a VISZ éves záróünnepségén kerül majd sor. A pályázat kiírását, a beérkezett anyagok értékelését és a díj odaítélésére vonatkozó előterjesztést a VISZ szakértőkből és szakújságírókból álló bizottsága segítségével készíti el. A döntést – ennek figyelembevételével – a VISZ elnöksége hozza meg. A VISZ „Az év digitalizációs középfokú iskolai tanári csapata” szakmai díjjal a közvetlen oktatási munkában oroszlánrészt vállaló, munkájukban a digitális transzformációt, az informatika mindent átszövő hatását felhasználó tanári közösség erkölcsi-anyagi elismerésének emeléséhez szeretne hozzájárulni. A zsűri a következő szempontok szerint fogja értékelni a középfokú oktatási intézmények pályázatban megjelölt csapatainak elmúlt 1-2 éves munkáját: • az új digitalizációs szemlélet, a korszerű módszerek, megközelítések használata tantárgyak oktatásában, számonkérésében; • új módszerek, korszerű tanítási, számonkérési segédanyagok kidolgozása, modern technológiák felhasználása a tantárgyak oktatásban és számonkérésében; • meglévő digitális oktatási, szakmai anyagok felkutatása, felhasználása, akár magyar, akár idegen nyelven; • a fentieket legalább három tantárgyban érvényesíteni kell: o gimnáziumok esetében legalább egy humán és egy reál tárgyban, o szakgimnáziumok, szakközépiskolák esetében legalább egy szakmai és egy humán tárgyban; • iskolai élet digitális közösségi terének interaktív használata. A zsűri két körben választja ki a díjazottat. Először egyéni javaslatok alapján kialakítja a díjra esélyes iskolák egy szűkített körét, és behívja őket meghallgatásra. A beérkezett pályamunkák alapján a zsűri kiválasztja a személyes meghallgatásra is érdemes jelölteket, s kiválasztja a díjra legérdemesebb iskolát.

„AZ ÉV KÖZÉPFOKÚ DIGITALIZÁCIÓS ISKOLAI TANÁRI CSAPATA 2018” díjazása 1 000 000 Ft és egy emlékplakett.

1. Egy éjszaka a Szigethalmi Ifjúsági Élménytáborban. Látogatással egybe kötve a Szigethalmi Családi Vadasparkba és az Emese parkba. Felhasználható 2019 május 1. és 2019 szeptember 30. között. 2. Egy éjszaka a Szigethalmi Fehér Gém üdülőben. Felhasználható 2019 május 1. és 2019 szeptember 30. között. A díjat – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – a nyertes pályázatot benyújtó intézmény által megnevezett legalább közhasznúnak minősített alapítványnak utalja át a VISZ, amely gondoskodik a díjazott csapat által elkészített pályaműért járó szakmai díj folyósításáról. 

Jelentkezés: palyazat@mvisz.hu www.mvisz.hu • www.facebook.com/mvisz

A PÁLYÁZÁS MÓDJA • Iskolánként, a tagintézményeket is beleértve, egy pályázatot lehet beadni. • A leadott pályázat formátuma Adobe Acrobat pdf. (másolásvédelem nélkül) • A jelzett határidőig elküldeni erre a címre: palyazat1@mvisz.hu A ZSŰRI TAGJAI TAKÁCS TIBOR a VISZ elnöke CSILLAG DÁVID Szerencsejáték CIO-ja, a 2018-as ÉV FIatal CIO-ja CSONGRÁDI TAMÁS Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnázium, az Év Középiskolai Tanári Csapat Pályázatának nyerteseinek egyike DERVENKÁR ISTVÁN Bitport.hu főszerkesztője GAZDAG FERENC Nemzeti Közművek HAVASS MIKLÓS Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja KERÉKFY PÁL Tiszteletbeli VISZ tag MESTER SÁNDOR Project/029 B2B üzletágvezető, Computerworld főszerkesztője NAGYNÉ AGÁRDI GYÖRGYI Allianz Biztosító CIO-ja, a VISZ elnökségi tagja ÉRTÉKELÉSI MÓD A VISZ szakmai zsűrit kér fel a pályázatok értékelésre. A zsűri minden tagja áttanulmányozza az intézménytől beérkező pályázatokat és azokat az előbbiekben megadott szempontrendszer szerint értékeli. A legjobbnak ítélt pályázatok jelöltjeit a zsűri szóban is meghallgatja, majd sorrendet állítva fel közöttük. A PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 12. A zsűri rövid listájának összeállítási határideje: 2018. november 24. A zsűri meghallgatja a legjobb pályázókat: 2018. november végén Budapesten, egy később megadott helyszínen A pályázat eredményének kihirdetése és ünnepélyes díjátadó: 2018. december 5. délután, Budapesten, Scientific Games Kft. (1011 Budapest, Fő u. 14–18.) FORMAI KÖVETELMÉNYEK A pályázati anyagnak a következő információkat kell tartalmaznia tömör formában, mellékletekkel együtt is maximum 10 (A4-es) oldal terjedelemben: • Pályázók neve, beosztása • Foglalkoztató intézmény neve, címe, emailcíme, honlap címe. • A pályázók által tanított tárgyak, a pályázatban érintett tárgyak heti óraszáma. • A pályázók által tanított tanulók az érintett tárgyakban elért tanulmányi verseny eredményei. • Milyen formában, mértékben használ újszerű, pl. közösségimédia-eszközöket a tanulók bevonásához, motiváláshoz? A tanulókkal való foglalkozások módja, gyakorisága és intenzitása. • Hogyan biztosítja azt, hogy „életszagú”, gyakorlati helyzeteket, problémákat is megismerjenek a tanulók? Például elektronikus ügyintézés, elektronikus könyvtárhasználat, közösségi oldalak problémái. • Milyen újszerű módszereket, technológiákat használ az oktatásban, illetve konzultációk során? Például közösségi oldalak, mobilalkalmazás, stb. • A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatra történő jelentkezés feltétele az adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele és hozzájárulás adása az adatai kezeléséhez (Hozzájárulási nyilatkozat kitöltése). Ellenkező esetben a VISZ nem tudja a pályázati anyagot befogadni